Wykonanie projektu na budowę składowiska odpadów niebezpiecznych w Biechowie dla KGHM – podpisanie umowy