Projekt składowiska dla KGHM

Wykonanie projektu na budowę składowiska odpadów niebezpiecznych w Biechowie dla KGHM – podpisanie umowy

Budowa punktu przeładunkowego

Budowa punktu przeładunkowego wraz z punktem PDGO w miejscowości Smolna oraz rekultywacja składowisk odpadów komunalnych III etap w miejscowości Mianowice, Smolna i Syców, realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie...