Recult Sp. z o.o. Sp.k. zajmuje się realizacją „pod klucz” inwestycji budowlanych związanych z gospodarką odpadami.

 

Od powstania w 2007 roku  firma związana jest z branżą ekologiczną, a wysoce wyspecjalizowana kadra menadżerska przez kolejne lata funkcjonowania pozwoliła ugruntować naszą pozycję na rynku.

Ciągłe podnosimy kwalifikacje swojego personelu a także rozszerzamy zakres świadczonych usług, dzięki organicznemu wzrostowi i dużej dynamice rozwoju jesteśmy w stanie trwale poszerzać swój dorobek tak i intelektualny jak i sprzętowy.

Potwierdzeniem powyższego jest uhonorowanie naszej firmy członkostwem w elitarnym klubie Gazeli Biznesu i umieszczenie w rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm w roku 2016.

Wiedza i doświadczenie włożona w nasze Przedsiębiorstwo ugruntowana została poprzez ponad dwudziestoletnie doświadczenie udziałowca i właściciela firmy Pana Prezesa Waldemara Żurka.

A to min.:
– w budowie Zakładów Zagospodarowania Odpadów
– rekultywacji składowisk odpadów
– budowie kwater dla Zakładów Zagospodarowania Odpadów
– kompleksowej budowie składowisk odpadów wraz z infrastrukturą
– budowie stacji przeładunkowych odpadów

Dzięki indywidualnemu podejściu oraz zdobytemu doświadczenie wraz z naszymi kooperantami – biurami projektów, laboratoriami badawczymi, ekspertami z dziedziny geotechniki i geologii, rzeczoznawcami i podwykonawcami jesteśmy w stanie sprostać skomplikowanym projektom inwestycyjnym.