USŁUGI

Realizujemy inwestycje w ramach generalnego wykonawstwa „ pod klucz” oraz jako podwykonawcy.

 

Dzięki zdobytemu doświadczeniu, własnemu systemowi zapewnienia jakości oraz wykorzystywaniu najlepszych technologii oraz materiałów jesteśmy w stanie zaoferować Państwu usługi budowlane na najwyższym poziomie. Realizujemy inwestycje finansowane z funduszy unijnych w oparciu o procedury FIDIC.

 

W zakres naszych usług wchodzi w szczególności:

– rekultywacja składowisk odpadów, polegająca na:

Rekultywacji technicznej:

 • przemieszczaniu odpadów we wskazany rejon,
 • profilowaniu składowiska w formę nawiązującą do ukształtowania otaczającego terenu,
 • zagęszczaniu zdeponowanych odpadów,
 • wykonaniu warstwy wyrównawczej z wykorzystaniem surowców mineralnych,
 • wykonaniu systemu poziomego i pionowego odgazowania wraz z instalacjami do odzysku biogazu do celów użytkowych,
 • ułożeniu warstwy odwadniającej z wykorzystaniem złoża filtracyjnego piaskowo-żwirowego lub mat drenażowych,
 • uszczelnieniu skarp i wierzchowiny składowiska przesłonami mineralno-syntetycznymi uniemożliwiającymi infiltrację wód opadowych do wnętrza składowiska;

 

Rekultywacji biologicznej:

 • ułożeniu warstwy glebotwórczej,
 • zabezpieczeniu stateczności zboczy obudową biologiczną,
 • wykonaniu przeciwerozyjnej obudowy roślinnością pionierską skarp i wierzchowiny,
 • wprowadzeniu odpowiedniej zabudowy biologicznej, spełniającej zadanie sanitacji rekultywowanego terenu, poprzez wysiew mieszanką traw, sadzenie drzew i krzewów.

 


– budowa kwater dla Zakładów Zagospodarowania Odpadów wraz z infrastrukturą

 


– budowa Zakładów Zagospodarowania Odpadów:

 • kompleksowa realizacją prac ziemnych związanych z budową zakładów
 • wykonywanie infrastruktury w tym dróg, zbiorników, instalacji
 • uszczelnienie podłoża
 • makroniwelacja terenu

– budowa stacji przeładunkowych odpadów wraz z dostawą maszyn i urządzeń

 


– usługi sprzętowe w zakresie robót ziemnych

– doradztwo techniczne w zakresie inwestycji związanych z gospodarką odpadami

– usługi projektowe w zakresie gospodarki odpadami:

 • dokumentacje projektowe dla budowy kwater i składowisk odpadów
 • dokumentacje techniczne zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych
 • opracowania środowiskowe:

– raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

– instrukcje prowadzenia składowisk odpadów

– operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód z terenu składowisk

– dokumentacje hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, 

– projekty odgazowania składowisk,

 

Bogate doświadczenie pozwala nam wykonywać nawet najbardziej skomplikowane realizacje w systemie „projektuj – buduj”, poczynając od opracowania koncepcji dopasowanej do potrzeb Inwestora pod względem ekonomicznym oraz użytkowym. Z wykorzystaniem wiedzy współpracujących z nami projektantów oraz ekspertów z dziedziny m.in. geotechniki oraz geologii jesteśmy w stanie również świadczyć fachowe doradztwo w zakresie realizowanych projektów.