Budowa punktu przeładunkowego

Budowa punktu przeładunkowego wraz z punktem PDGO w miejscowości Smolna oraz rekultywacja składowisk odpadów komunalnych III etap w miejscowości Mianowice, Smolna i Syców, realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie...